null

Меню сайту
Пошук


Обрати мову на сайті

Select Language Online

ГОЛОС UA
     Як правильно оформити звернення:

     Відповідно до статті 5 Закону України  "Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

     Який пoрядок розгляду звернень громадян у органах державної влади: 

     Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Статтею 19 Закону України „Про звернення громадян” визначено, зокрема, у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ  службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу.  

    В який термін розглядається звернення:

     Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

   Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб:

     Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

Як звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

І.
Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини слід надсилати письмово за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008 Лутковська Валерія Володимирівна 
ІІ. У зверненні слід зазначати такі дані:

1) Прізвище, ім'я та по батькові.

2) Поштовий індекс та адресу для надання відповіді.

3) Найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили Ваші права.

4) В чому конкретно полягає порушення Ваших прав.

5) Коли, в який термін допущене порушення Ваших прав.

Увага! "Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина" (ч.2 ст.17 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини").

6. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав, до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх відповідей).

7. Чи зверталися Ви за захистом порушених прав до суду?

Увага! "Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду" (ч.4 ст.17 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини").

8. Суть Вашого прохання.

9. Дату та власноручний підпис.

10. У разі звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Увага!   Не підлягають розгляду звернення громадян, порядок розгляду яких встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції (ст. 12 Закону України "Про звернення громадян")

ІІІ. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можливо надсилати й електронною поштою: E-mail:omb@ombudsman.gov.ua

Увага! Звернення електронною поштою слід оформляти згідно правил оформлення письмового звернення.

ІV. Графік роботи приймальної Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

Пн 9.30-13.00 - 14.00-17.30 Чт 9.30-13.00 - 14.00-17.30

Вт 9.30-13.00 - 14.00-17.30 Пн 9.30-13.00 - 14.00-16.45

Ср 9.30-13.00 - 14.00-17.30

V. Гаряча лінія працює цілодобово (+ 38-044-253-75-89) З 18.00 до 9.00 працює автововідповідач.

Як звернутися до Європейського Суду з прав людини?

ПОЯСНЕННЯ
для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини

I. Які заяви розглядає Суд?

1. Європейський суд з прав людини – це міжнародна судова установа, уповноважена розглядати заяви осіб, які скаржаться на порушення своїх прав, передбачених Європейською конвенцією з прав людини. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого значна кількість європейських держав домовилися забезпечувати певні основні права. Ці права викладені у самій Конвенції, а також у Протоколах №№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13, ратифікованих окремими державами. Вам рекомендовано ознайомитись із зазначеними документами, тексти яких додаються.
2. Ви можете звернутися зі скаргою до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо стали потерпілим від порушення одного чи більше основних прав з боку однієї або кількох із держав.
3. Суд уповноважений розглядати лише ті заяви, які стосуються порушення одного або кількох прав, викладених у Конвенції та в Протоколах до неї. Він не є апеляційною інстанцією стосовно національних судів і не уповноважений ні скасовувати, ні змінювати їхні рішення. Суд також не може від Вашого імені напряму втручатися в діяльність органу влади, на дії якого Ви скаржитеся.
4. Суд уповноважений розглядати заяви лише якщо вони спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні Протоколи. Суд не може розглядати заяви стосовно подій, які відбулися до ратифікації. Дати ратифікації Конвенції та Протоколів вказано в цій нотатці.
5. Ви можете скаржитися до Суду лише на ті факти, за які несе відповідальність певна державна структура (орган законодавчої влади, адміністративна установа, суд та ін.) однієї з держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних організацій.
6. Згідно зі статтею 35 § 1 Конвенції, Ви можете звернутися до Суду лише після того, як вичерпаєте всі національні засоби правового захисту, і лише протягом шести місяців після дати винесення остаточного рішення. Суд не може приймати до розгляду заяви, які не відповідають даним умовам прийнятності.
7. Умова про вичерпання всіх національних засобів правового захисту означає, що перед тим, як подати заяву до Європейського суду з прав людини, Вам необхідно звернутися до національних судів, включно з найвищою судовою інстанцією, якій підсудна Ваша справа, з метою одержати рішення стосовно предмету Вашої скарги. В разі невичерпання національних засобів правового захисту Вам необхідно буде довести, що такі засоби захисту були неефектив-ними.
8. При зверненні до національних судів Ви, як правило, маєте дотримуватись відповідних процесуальних вимог, зокрема передбачених законом строків. Якщо, наприклад, Ваше звернення до суду було відхилено через недодержання строків або правил підсудності, або інших процесуальних вимог, Суд не зможе розглянути Вашу справу по суті.
9. Проте, якщо Ви скаржитесь на судове рішення, зокрема, вирок, Вам не потрібно домагатися перегляду справи після того, як звичайну судову процедуру оскарження в національних судах завершено. Ви також не повинні вдаватися до позасудових процедур, подавати прохання про помилування або амністію. Звернення (до парламенту, голови держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини) не вважаються засобами правового захисту, які необхідно вичерпати.
10. Подати заяву до Суду Ви можете впродовж шести місяців після ухвалення остаточного рішення компетентним судом або органом влади. Шестимісячний термін відраховується з моменту ознайомлення Вас або Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, винесеним в процесі звичайного оскарження, а не з моменту подальших відмов переглянути Вашу справу, розглянути Ваше прохання про помилування або амністію чи будь-яке інше звернення до органів влади.
11. Перебіг шестимісячного терміну переривається в момент, коли Ви відсилаєте до Суду першого листа, чітко виклавши в ньому, хоча б у стислій формі, предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповнений формуляр заяви. Листа із самим лише проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного терміну.
12. Повідомляємо, виключно з інформаційною метою, що при розгляді заяв Суд визнає неприйнятними більш ніж 90 % із них через недотримання заявниками умов звернення до Суду.

II. Як подавати заяву до Суду?

13.Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але Ви можете звернутися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію, якщо це простіше для Вас. На початковій стадії провадження Ви можете також отримувати листи від Суду цією мовою. Проте, візьміть до уваги, що на пізнішій стадії, а саме у випадку, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду надіслати письмові зауваження щодо Ваших скарг, Суд вестиме листування з Вами англійською чи французькою мовою, і Вам чи Вашому представнику також потрібно буде, як правило, надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.
14. Суд приймає лише заяви, надіслані поштою (телефоном заяви не приймаються). Якщо Ви відсилаєте заяву електронною поштою або факсом, обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Вам немає потреби приїздити до Страсбурга особисто з метою усного викладення обставин Вашої справи.
15. Усю кореспонденцію стосовно Вашої заяви необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.
Будь ласка, не скріплюйте листи і документи, які Ви надсилаєте до Суду, степлером, клеєм, ані жодним іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.
16. Після отримання Вашого першого листа або формуляра заяви Секретаріат Суду надішле Вам у відповідь листа, в якому повідомить про те, що на Ваше ім’я було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних зверненнях до Суду, а також надасть етикетки зі штрих-кодом, які слід використовувати у листуванні з Судом. В подальшому Секретаріат може звернутися до Вас із запитом надати додаткову інформацію, документи чи роз’яснення стосовно Вашої заяви. Натомість, Секретаріат не зможе надати інформації про законодавство держави, проти якої спрямована Ваша заява, ані давати юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.
17. У Ваших інтересах відповідати на листи Секретаріату без затримок. Запізнення або відсутність відповіді може бути розцінено як Вашу незацікавленість у продовженні провадження у справі.
18. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або Протоколами до неї, і що вона відповідає викладеним вище умовам,Вам слід ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і надіслати його до Суду разом із необхідними документами в якнайкоротший термін, не пізніше, ніж через вісім тижнів від дати першого листа Секретаріату. Якщо Ви відішлете формуляр заяви пізніше, ніж через вісім тижнів, то датою, за якою буде визначено, чи вклалися ви у шестимісячний термін, передбачений для звернення до Суду статтею 35 § 1 (див. п.п. 6 та 10 даної нотатки), вважатиметься дата відправлення заповненого формуляра, а не дата Вашого першого листа. Якщо ж заповнений формуляр не буде надіслано впродовж шести місяців від моменту його відправлення Секретаріатом на Вашу адресу, Суд вважатиме, що Ви не зацікавлені у подальшому провадженні у Вашій справі, і Ваше досьє буде знищено. Крім того, якщо Ви не надасте додаткової інформації чи документів на запит Секретаріату, Суд може залишити заяву без розгляду або ж визнати її неприйнятною чи виключити зі списку справ, що розглядаються Судом.
19. При заповненні формуляра заяви потрібно:
а) надати необхідну інформацію про сторони (розділ І формуляра). Якщо заява подається від імені декількох заявників, використовуйте окремий аркуш для даних про особу кожного з них. Якщо у Вас є представник(и), надайте довіреність(ності) на його(їхнє) ім’я;
б) викласти чітко і стисло факти, які становлять предмет Ваших скарг (розділ ІІ). Намагайтеся описувати події в тій послідовності, в якій вони відбувалися, вказуючи точні дати. Якщо Ваші скарги стосуються декількох питань (наприклад, різних судових проваджень), напишіть про кожне із них окремо;
в) пояснити якомога точніше, в чому полягають Ваші скарги відповідно до Конвенції (розділ ІІІ). Зазначте, до яких положень Конвенції Ви апелюєте і поясніть, чому Ви вважаєте, що факти, викладені Вами в розділі ІІ, містять порушення цих положень.
г) надати відомості, які би підтверджували, що Ви дотрималися відведених термінів та вичерпали національні засоби правового захисту (розділ ІV). Інформацію щодо кожної скарги викладіть окремо;
д) стисло вказати, яких результатів Ви очікуєте від розгляду Вашої заяви в Суді (розділ V);
е) повідомити, чи зверталися Ви зі скаргами, викладеними у Вашій заяві, до інших міжнародних інстанцій, які займаються розслідуванням або врегулюванням подібних питань (розділ VI). Якщо так, Вам необхідно надати повну інформацію про такі звернення, включно з назвою органу, до якого Ви подавали скарги, відомості про їх розгляд, дати розгляду, а також відомості про рішення, які було ухвалено. Надайте копії відповідних рішень та інших документів;
є) скласти перелік усіх судових та інших рішень, згаданих у розділах IV та VI, а також усіх інших документів, які б Ви хотіли надати Суду в якості доказів (протоколи слухань, заяви свідків тощо) (розділ VІІ). Додайте повні копії зазначених документів, якщо Ви ще не надіслали їх до Суду. Суд не повертає отриманих документів, тому в Ваших інтересах не надсилати оригінали, а лише копії;
ж) підписати заяву. Якщо заяву підписує представник, необхідно додати належним чином заповнену довіреність (у випадку, якщо її не було надіслано раніше).
20. За загальним правилом, будь-яка інформація, яка міститься в документах, наданих Вами Секретаріату, зокрема інформація про конкретних осіб або про тих, чию особу можливо встановити, може бути доступною громадськості. Крім того, таку інформацію може бути опубліковано в базі даних Суду – HUDOC, доступній в Інтернеті, в разі, якщо Суд включить її до викладення фактів, підготованого для повідомлення уряду-відповідача про справу, в рішення щодо прийнятності справи чи про її вилучення зі списку справ, або ж у рішення щодо суті справи. Таким чином, Вам слід надати лише ті дані про Ваше приватне життя чи приватне життя третіх осіб, які необхідні для розуміння суті справи. Крім того, якщо Ви не бажаєте оприлюднення даних про Вашу особу, Вам потрібно зробити відповідну заяву і викласти підстави для такого відступу від загального правила про вільний доступ до інформації в процесі судового розгляду. Суд може дозволити анонімність лише у виняткових і обґрунтованих випадках.
21. Для подання заяви до Суду Вам не обов’язково мати представника, а Ваш представник (якщо такий є) може не бути адвокатом. Якщо Ви звертаєтеся до Суду через адвоката або іншого представника, Вам потрібно надати довіреність на представництво Ваших інтересів. Представник юридичної особи (підприємства, громадської організації тощо) або групи осіб повинен надати документи, які б підтверджували його юридичні повноваження представляти інтереси заявника.
22. Суд не надає юридичної допомоги на оплату послуг адвоката з підготовки початкового звернення до Суду. На подальшій стадії провадження, а саме в разі, якщо Суд вирішить повідомити уряд-відповідача про заяву для подання письмових зауважень, Вам може бути надано безкоштовну юридичну допомогу, якщо Ваші доходи недостатні для оплати послуг адвоката і якщо Суд вбачатиме необхідність у такій допомозі для належного розгляду справи.
23. Розгляд Вашої заяви – безкоштовний. На початковому етапі процедура розгляду – письмова, тому Вам немає потреби з’являтися до Суду особисто. Вас своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Довіреність
(Стаття 36 Регламенту Суду)
Я,......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(прізвище, ім’я, по-батькові та адреса заявника)
цим уповноважую.................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(прізвище, ім’я, по-батькові та адреса представника)
представляти мої інтереси у Європейському суді з прав людини, а також у будь-якому іншому подальшому провадженні, передбаченому Європейською конвенцією про захист прав людини, стосовно моєї заяви, поданої, згідно зі Статтею 34 Конвенції, проти
.........................................................................................................................................
(Держава-відповідач)
.........................................................................................................................................
(дата відправлення першого листа)
.........................................................................................................................................
(місце та дата)
.........................................................................................................................................
(підпис заявника)
Зазначені повноваження приймаю
.........................................................................................................................................
(підпис представника)

 Довіреність повинна бути заповнена і підписана заявником, а також адвокатом або іншою особою, уповноваженою виступати як представник.Контактні дані: 

народний депутат України 
Гордієнко Сергій Володимирович
Тел.: (044) 255-32-64 (приймальня) 
Ел. пошта: Hordienko.Serhii@rada.gov.ua 
Поштова адреса:  м. Київ, 01021, вул. Липська, 3, 4-й поверх
Верховна Рада України


Адреси органів державної влади для
звернень громадян:

Адміністрація Президента України
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11  (044) 255-73-33

Верховна Рада України
01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5

Кабінет Міністрів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2,   (044) 254-05-65


УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8


Державна авіаційна служба

  01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, тел. (044) 461-54-01, 226-31-63,

факс 486-92-92, е-mail: vdz@avia.gov.ua

URL http://www.avia.gov.ua

Державна архівна служба

  03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24, тел. (044) 275-27-77,

факс (044) 275-36-55, е-mail: mail@archives.gov.ua

URL http://www.archives.gov.ua

Державна виконавча служба України

  04053, м. Київ, вул. Артема, 73, т/ф (044) 486-65-18,

e-mail: dvs_dilovod@minjust.gov.ua

URL http://www.dvs.gov.ua/

Державна казначейська служба України

  01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, тел. (044) 281-49-34

факс: (044) 281-49-18, e-mail: office@treasury.gov.ua

URL http://treasury.gov.ua/

Державна міграційна служба України

  01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10, т/ф (044)254-97-09,

e-mail: info@dmsu.gov.ua

URL http://www.dmsu.gov.ua/

Державна пенітенціарна служба України

  04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, тел. (044) 207-03-75, e-mail:dpts@kvs.gov.ua

URL http://www.kvs.gov.ua

Державна прикордонна служба України

  01034, Київ-34, вул. Володимирська, 26, тел.: (044) 271-87-80,

факс: (044) 239-84-80, е-mail: dkk@pvu.gov.ua

URL http://www.dpsu.gov.ua

Державна пробірна служба України

  04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26, тел. (044) 339-97-00,

факс (044) 486-38-11, e-mail: office@assay.gov.ua

URL http://assay.gov.ua/denj1.nsf

Державна реєстраційна служба України

  02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. (044) 517-07-27,

факс (044) 517-71-11, email: pr@drsu.gov.ua

URL http://www.drsu.gov.ua/

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7, тел. (044) 200-07-92,

e-mail: glavgos@moz.gov.ua

URL http://www.dsesu.gov.ua

Державна служба геології та надр України

  03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, тел. (044) 536 -13-17,

факс (044) 456-71-45, e-mail: sekretar@geomail.kiev.ua

URL http://geo.gov.ua/

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

  01601 Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел.  (044) 289-86-76, факс(044) 289-30-29,

 е-mail: dnop@dnop.kiev.ua

URL http://www.dnop.kiev.ua/index.php

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

  01601, м. Київ, провулок Музейний, 12, тел.: (044) 281-08-50, (044) 281-08-48,

 факс 281-08-57, е-mail: kabmin_doc@dsiv.gov.ua

URL http://dsiv.gov.ua/default.aspx

Державна служба інтелектуальної власності України 

  03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45, тел. (044)494-06-06, факс(044) 494-06-56

URL http://sips.gov.ua/

Державна служба статистики України

  01601, МСП, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 3, тел. 287-24-22,

факс 235-37-39, e-mail: office@ukrstat.gov.ua

URL http://www.ukrstat.gov.ua 

Державна служба України з контролю за наркотиками 

  03680, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, тел.(044) 275-68-14,

факс (044) 275-42-87

URL http://www.narko.gov.ua 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

  01030, м.Київ, вул. О.Гончара 55-а, тел. (044) 247-32-11

e-mail: oper@mns.gov.ua

URL http://www.mns.gov.ua

Державна служба України з лікарських засобів

  03115, Київ, проспект Перемоги, 120, тел.: (044) 450-12-66, 393-21-47 (комутатор), 

факс (044) 450-21-67, e-mail: diklz@diklz.gov.ua

URL http://diklz.gov.ua

Державна служба України з питань захисту персональних даних

 2660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. (044) 517-68-00,

 e-mail: info@zpd.gov.ua

URL http://zpd.gov.ua

Державна служба України з питань протидії

ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань

  03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 58, тел.: (044) 287-87-20,

 (044) 287-87-16, (044) 287-89-46, факс: 287-89-51

e-mail:  aids@moz.gov.u, dssz@dssz.gov.ua

URL http://dssz.gov.ua/index.php

Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва

 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.: (044)285-55-03, 

(044) 254-56-73, е-mail:  inform@dkrp.gov.ua

URL http://www.dkrp.gov.ua 

Державна служба фінансового моніторингу України

04655 МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська, 24, тел.: 

(044) 594-16-46, (044)594-16-94, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

URL http://www.sdfm.gov.ua

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

  01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел. (044) 279-12-70;

факс (044) 279-48-83

URL http://www.vet.gov.ua

Державна служба експортного контролю України

  04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21, тел. (044) 417-14-31,

Форма входа
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Опитування
Как Вам живётся при "украинском" капитализме?
Всього відповідей: 305
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


вступ до партії

Сайт народного депутата України Володимира Даниленка

КоминформГазета Криворожской городской организации Компартии Украины

Кременчугский городской комитет КПУКременчугский городской комитет КПУВсі права захищено © 2010 Полтавський обласний комітет Комуністичної партії України.
Сайт управляється системою uCoz
>