null

Меню сайту
Пошук


Обрати мову на сайті

Select Language Online

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:Праздники сегодня
Головна » 2015 » Лютий » 24 » ЩО ВИМАГАЄ МВФ?
20:08
ЩО ВИМАГАЄ МВФ?

Правительство Украины в понедельник внесло в Верховную Раду в дополнение к проекту правок в Госбюджет-2015 пакет других законопроектов, принятие которых является предварительным условием выделения кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования. Рассмотрение их вместе с изменениями в бюджет планируется 3 марта.

Короткий зміст законопроектів:

№ 2209 від 23.03.2015 р.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Змінами, внесеними до статті 108 Бюджетного кодексу України встановлено, що Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім субвенцій, передбачених статтями 1032 - 1035 цього Кодексу) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій.

Тобто, на сьогодні відсутній механізм додаткового розподілу і перерозподілу загальних обсягів субвенцій, передбачених статтями 1032 - 1035 цього Кодексу, між місцевими бюджетами.

Прийняття зазначеного законопроекту обумовлено необхідністю  визначення механізму додаткового розподілу і перерозподілу загальних обсягів субвенцій, передбачених статтями 1032 - 1035 цього Кодексу, між місцевими бюджетами та з урахуванням норм статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» - обсягу видатків, передбачених за бюджетною програмою «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів».

Також до Бюджетного кодексу України вносяться правки технічного характеру.

 

№ 2210 від 23.03.2015 р.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

З метою створення умов для стабілізації фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України проектом акта передбачається  посадовим особам контролюючих органів, у період роботи у цих органах, пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства України, не виплачувати.

Також, проектом передбачені зміни щодо відшкодування шкоди посадовим особам контролюючих органів у розмірах, визначених законодавством у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зокрема пропонується вилучити статті:

«346.2. У разі загибелі посадової особи контролюючого органу у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

346.3. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу під час виконання службових обов'язків тяжких тілесних ушкоджень, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, цій особі виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

346.4. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень цій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.»

№ 2211 від 23.03.2015 р.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України

З метою створення умов для стабілізації фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України проектом акта передбачається  посадовим особам, у період роботи в органах доходів і зборів, пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства України, не виплачувати.

Також, проектом передбачені зміни щодо відшкодування шкоди посадовим особам, які працюють у органах доходів і зборів, у розмірах, визначених законодавством у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

Зокрема пропонується вилучити пункти статті 590 Митного кодексу України  «Відшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам органів доходів і зборів»

… «2. У разі загибелі посадової особи органів доходів і зборів у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

3. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів тяжких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.

4. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків такій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.»

№ 2212 від 23.03.2015 р.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення

З метою створення умов для стабілізації фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України та удосконалення окремих положень стосовно пенсійного забезпечення проектом акта передбачається:

- поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок та збільшення  страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію;

- поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років;

- для обчислення пенсії застосовувати середню заробітну плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2012, 2013, 2014 роки;

- пенсії працюючим пенсіонерам виплачувати у розмірі 85 відсотків, але не менше розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність;

- особам у період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій (народні депутати, державні службовці та прирівняні до них особи, судді, прокурори та інші), пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства України, не виплачувати.

Более конкретно о правительственном законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" (№ 2212).

Кабинет министров предложил поэтапное повышение на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличение страхового стажа для лиц, имеющих право на льготную пенсию, а также поэтапное повышение на 5 лет страхового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет.

В случае принятия документа, поменяются условия выхода на пенсию части категорий граждан Украины.

Документом, среди прочего, вносятся изменения в закон Украины "О пенсионном обеспечении" в части пересмотра пенсий по возрасту на льготных условиях (статья 13), страхового стажа для получения права на пенсию по выслуге лет для отдельных категорий работников авиации и летно-испытательного состава (статья 54) и работников других отраслей народного хозяйства (статья 55). См. сравнительные таблицы ниже.

При этом, законопроектом предусматриваются соответствующие переходные периоды. Например, согласно предложенным изменениям, работники образования, здравоохранения и социального обеспечения (независимо от возраста) будут иметь право на пенсию по выслуге лет при наличии у них специального стажа работы по состоянию на 1 марта 2015 года не менее 25 лет. После этой даты будет применяться следующий переходной период:

Кроме того, законопроектом № 2212 предлагается:

- ограничить выплату пенсии работающим пенсионерам в размере 85 процентов, но не менее размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (949 грн);

- отменить выплату пенсий лицам в период работы на должностях, дающих право на назначение специальных пенсий (народные депутаты, судьи, прокуроры, государственные служащие, судебные эксперты, помощники-консультанты народных депутатов, работникам Кабмина, НБУ, должностные лица органов местного самоуправления, дипломатические работники и т.д.);

-  для расчета пенсии применять среднюю заработную плату (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2012, 2013, 2014 годы (сейчас действует норма, согласно которой для расчета пенсии применяется средняя зарплата (доход), с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии).

Одновременно, как отмечено выше в характеристиках законопроектов, Кабмин также предложил внести изменения в Налоговый кодекс Украины (законопроект № 2210), а также в Таможенный кодекс Украины (законопроект № 2211). Согласно пояснительным запискам к документам, их целью является сбалансирование бюджета Пенсионного фонда и обеспечение эффективного и рационального использования бюджетных средств.

В частности, указанными законопроектами, кроме закрепления нормы касательно отмены выплаты пенсий должностным лицам контролирующих органов в период работы в таких органах, также  предусматривается: 

- отменить выплату единовременного пособия семье погибшего должностного лица контролирующего органа в размере десятилетней заработной платы погибшего за счет средств Фонда социального страхования Украины;

- отменить выплату единовременного пособия в размере пятилетней заработной платы в случае причинения должностному лицу контролирующего органа во время исполнения служебных обязанностей тяжких телесных повреждений, препятствующих занятию профессиональной деятельностью.

Стаж для пенсий на льготных условияхи(согласно законопроекту 2212)

Категория работников

 

На сегодня

Предлагается

Для лиц, занятых полный рабочий день на подземных работах, на работах с особенно вредными условиями труда (Список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей)

мужчины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не меньше 10 лет на работе с вредными условиями)

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше25лет (из них не меньше 10 лет на работе с вредными условиями)

женщины

Возраст – 45 лет

Стаж работы - не меньше 15 лет (из них не меньше 7 лет 6 месяцев на работе с вредными условиями)

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше20лет (из них не меньше 7 лет 6 месяцев на работе с вредными условиями)

Работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей)

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не меньше 12 лет 6 месяцев на работе с вредными условиями)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30лет (из них не меньше 12 лет 6 месяцев на работе с вредными условиями)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не меньше 10 лет на работе с вредными условиями)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25лет (из них не меньше 10 лет на работе с вредными условиями)

Трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не меньше 20 лет на такой работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет (из них не меньше 20 лет на такой работе)

трактористы-машинисты, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не меньше 15 лет на такой работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (из них не меньше 15 лет на такой работе)

доярки (операторы машинного доения), свинарки-операторы в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не меньше 15 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25лет (из них не меньше 15 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания)

занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и послеуборочной обработке табака

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (на указанной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (на указанной работе)

на текстильном производстве, занятые на станках и машинах - по списку производств и профессий

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (на указанной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (на указанной работе)

водители городского пассажирского транспорта (автобусов,

троллейбусов, трамваев) и грузовых автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств

 

 

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет (в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (в том числе на указанной работе не менее 10 лет)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (в том числе на указанной работе не менее 10 лет)

Стаж работы для отдельных категорий авиации и

летно-испытательного состава (согласно законопроетку № 2212)

Категория работников

 

На сегодня

Предлагается

Работники летного и летно-испытательного состава при выслуге лет на этих должностях

мужчины

Стаж работы – не менее25 лет

Стаж работы – не менее 30 лет

женщины

Стаж работы – не менее20 лет

Стаж работы – не менее 25 лет

Работники, которые осуществляют управление воздушным движением и имеют свидетельство диспетчера

мужчины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев по непосредственному управлению полетами)

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев по непосредственному управлению полетами)

женщины

Возраст – 45 лет

Стаж работы - не меньше 17 лет 6 месяцев (из них не менее 10 лет по непосредственному управлению полетами)

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше22 года 6 месяцев (из них не менее 10 лет по непосредственному управлению полетами)

Работники, которые осуществляют управление воздушным движением и имеют удостоверение (диспетчеры, старшие диспетчеры, руководители полетов)

мужчины

Стаж работы – не менее20 лет

Стаж работы – не менее 25 лет

женщины

Стаж работы – не менее17 лет 6 месяцев

Стаж работы – не менее 22 года 6 месяцев

инженерно-технический состав

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет в гражданской авиации (из них не менее 20 лет на данной должности)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет в гражданской авиации (из них не менее 20 лет на данной должности)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет в гражданской авиации (из них не менее 15 лет на данной должности)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет в гражданской авиации (из них не менее 15 лет на данной должности)

бортпроводники

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет в гражданской авиации (из них не менее 15 лет на данной должности)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет в гражданской авиации (из них не менее 15 лет на данной должности)

женщины

Возраст – 45 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет в гражданской авиации (из них не менее 10 лет на данной должности)

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше25 лет в гражданской авиации (из них не менее 10 лет на данной должности)

Стаж работы для отдельных категорий работников 

других отраслей народного хозяйства (согласно

законопроекту № 2212)

Категория работников

 

На сегодня

Предлагается

Рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах, водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Рабочие, мастера (в том числе старшие мастера), непосредственно занятые на лесозаготовках и лесосплаве, включая занятых на обслуживании механизмов и оборудования - по списку профессий, должностей и производств

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не менее 20 лет на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет (из них не менее 20 лет на данной работе)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не менее 15 лет на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (из них не менее 15 лет на данной работе)

Плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности (кроме судов портовых, постоянно работающих на акватории порта, служебно-вспомогательных, разъездных, пригородного и внутригородского сообщения)

мужчины

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше 25 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше30 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на данной работе)

женщины

Возраст – 50 лет

Стаж работы - не меньше 20 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Возраст – 55 лет

Стаж работы - не меньше25 лет (из них не менее 10 лет на данной работе)

Работники отдельных видов судов, профессий и должностей плавсостава судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности - по списку

мужчины

Стаж работы – не менее25 лет (на этих судах, на этой профессии и должности)

Стаж работы – не менее 30 лет (на этих судах, на этой профессии и должности)

женщины

Стаж работы – не менее20 лет (на этих судах, на этой профессии и должности)

Стаж работы – не менее 25 лет (на этих судах, на этой профессии и должности)

Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения

 

Спец стаж – от 25 до 30 лет

Спец стаж – не менее 30 лет

Спортсмены - заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса - члены сборных команд

 

Стаж работы – не менее20 лет

Стаж работы – не менее 25 лет

Артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов

 

Стаж творческой деятельности от 20 до 30 лет

Стаж творческой деятельности от 20 до 35 лет

№ 2213 від 23.03.2015 р.  

Проект Закону про внесення змін до статей 165 і 252 Податкового кодексу України

В пояснювальній записці до законопроекту Уряд (цинічно) аргументує, що «економічна ситуація країни в даний час викликає необхідність у збільшенні тарифів на газ природний, який реалізується для потреб населення, а також підтримки внутрішньо переміщених осіб.   У наслідок зростання цін, за якими закупатиметься видобутий природний  газ у газодобувних підприємств, зростатиме їх дохід.

Водночас, Держава має отримувати належну частку від підвищеної ціни, яка необхідна для  здійснення бюджетних дотацій певним категоріям населення для компенсації різниці в цінах на енергоносії та житлово-комунальні послуги.»

«Враховуючи зміни в політиці регулювання цін на природний газ, яка передбачає поступову лібералізацію тарифів та забезпечення прямої бюджетної підтримки найвразливіших верств населення, зменшення перехресного субсидування, виникає необхідність вилучення до державного бюджету частини надлишку прибутку, який буде отриманий газодобувними підприємствами внаслідок зменшення перехресного субсидування. Кошти від такого вилучення будуть використані на пряму підтримку домогосподарств.

У зв’язку із зазначеним пропонується збільшити ставку рентної плати з 20% до 70%. Це дозволить залучити до державного бюджету додаткові доходи, які будуть спрямовані на пряму підтримку домогосподарств з низькими доходами, а також збільшить чисті доходи газовидобувних підприємств, які будуть використані на подальший розвиток галузі.»      

Крім того, з метою створення сприятливих умов для оперативного надання благодійними організаціями (їх філіями, представництвами) благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам пропонується звільнити таку допомогу від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

№ 2214 від 23.03.2015 р.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Станом 1 січня 2015 року загальна заборгованість споживачів перед Компанією за спожитий природний газ перевищила 29,6 млрд. грн., у тому числі за категоріями споживачів:

населення – 2,1 млрд. грн.;

бюджетних установ і організацій – 160 млн. грн.;

підприємств ТКЕ – понад 16,1 млрд. грн.;

   підприємств промислового та енергетичного комплексів – 11,2 млрд. грн..

Метою законопроекту є стабілізація фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», досягнення якої можливе шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржників.

Для досягнення поставленої мети пропонується внести зміни до:

-Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо вимог НАК «Нафтогаз України» та її дочірнього газопостачального підприємства в процедурі банкрутства та участі Компанії в процедурі узгодження арбітражного керуючого на підприємствах-боржниках);

-Закону України «Про виконавче провадження» (щодо вдосконалення процедури стягнення заборгованості);

- Закону України «Про теплопостачання» (щодо вдосконалення механізму розрахунків у секторі централізованого теплопостачання та встановлення принципу обмеження газопостачання підприємствам ТКЕ до рівня технологічної безпеки у разі порушення ними умов укладених договорів та діючого законодавства в частині розрахунків та перевищення виділених лімітів природного газу);

-Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування  підприємств паливно-енергетичного комплексу» (щодо зупинення з 1 липня 2015 року дії мораторію на виконавче провадження та примусове стягнення відносно заборгованості підприємств ПЕК);

- Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (щодо особливостей укладення договорів на постачання природного газу та його постачання споживачам, що мають заборгованість за спожитий природний газ та/або щодо яких порушено справу про банкрутство, забезпечення такими споживачами виконання своїх договірних зобов’язань, а також встановлення можливості відчуження прав вимоги щодо заборгованості споживачів за поставлений природний газ на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону).

 

Переглядів: 391 | Додав: kommynist | Теги: Гордиенко, МВФ, госбюджет, КПУ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входа
Календар
«  Лютий 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
Опитування
Как Вам живётся при "украинском" капитализме?
Всього відповідей: 305
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Сайт народного депутата України Володимира Даниленка

КоминформВсі права захищено © 2010 Сумський обласний комітет Комуністичної партії України.
Сайт управляється системою uCoz